Dedykowany interfejs komunikacyjny USB-RS 485x4x01

Interfejs komunikacyjny przeznaczony jest do współpracy z poszczególnymi elementami Zintegorwanego Systemu Awioniki.

Pozwala on na:

  • odczyt parametrów zapisanych w pamięci Module pomiarowym EMS DAQ R2 obejmujący między innymi: czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika, zarejestrowane przekroczenia oraz informacje statystyczne pracy z parametrami bliskimi przekroczeniom;
  • zmianę zakresów wyświetlania, jednostek oraz poziomów alarmowych dla poszczególnych parametrów;
  • zmianę oprogramowania poszczególnych modułów systemu.

Interfejs współpracuje z naszym oprogramowaniem.

Oferowany zestaw obejmuje:

  • intefrejs USB-RS 485x4x01;
  • kabel RS;

Cena: 300 zł netto + VAT 23%

Cena brutto: 369 zł