Monitor EEM MOT 01 FE02.01

Instrument ten prezentuje rozszerzone informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową rotora, napięcie ładowania, temperaturę powietrza w dolocie, temperatury dwóch głowic oraz dwie temperatury spalin.

Wykonany jest z anodowanego aluminium z szybką ze wzmacnianego Luxakrylu z powłoką antyodblaskową. Zapewnia to wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz łatwość użytkowania.

Wartości prezentowane są w postaci cyfrowej i analogowej. W instrumencie zastosowano zasadę zmiany koloru wyświetlania w zależności od wartości parametru. Jeżeli wartość parametru mieści się w poprawnych granicach to wartość wyświetlana jest na zielono, jeżeli wartość przekracza wartości ostrzeżenia kolor zmienia się na pomarańczowy, gdy przekracza progi alarmowe zmienia się na czerwony. Wartości zakresu wyświetlania oraz progów (zarówno dolnych jak i górnych) są ustalanie na poziomie zamówienia (przykładowe wartości przedstawiono w tabeli poniżej).

Parametr Wartość
Wymiary  85 x 85 x 67 mm
Wymiary zabudowy ∅ 80 mm
Masa 175 g
Zasilanie 12 V (< 85mA)
Parametry wyświetlanie1

Prędkość obrotowa rotora

(obr/min)

Napięcie ładowania

(V)

Zakres 1 0 ÷ 500 obr/min 10 ÷ 15 V
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 150 ÷ 200 obr/min
 • w zakresie 400 ÷ 4500 obr/min

alarm (czerwony):

 • poniżej 150 obr/min
 • powyżej 450 obr/min

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 11 ÷ 12V
 • w zakresie 14 ÷ 15V

alarm (czerwony):

 • poniżej 11V
 • powyżej 15V
 Parametry wyświetlanie1

Temperatura powietrza

(°C, F)

 Temperatura głowic

(°C, F)

Zakres 1 -5 ÷ 70°C 0 ÷ 120 °C
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 0 ÷ 5°C
 • w zakresie 50 ÷ 60°C

alarm (czerwony):

 • poniżej 0°C
 • powyżej 60°C

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 100 ÷ 110°C

alarm (czerwony):

 • powyżej 110°C
Parametry wyświetlanie1 Temperatura spalin (°C, F)
Zakres 1 0 ÷ 900 °C
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • poniżej 500°C2
 • w zakresie 850 ÷ 900°C

alarm (czerwony):

 • powyżej 900°C

1 Wartości ustalanie przy zamówieniu instrumentu

2 Aktywny jeżeli prędkość obrotowa silnika wynosi więcej niż 800 obr/min

Dokładne informację o monitorze znajdują się w instrukcji.

Monitor EEM MOT 01 FE03.02

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, napięcie ładowania, czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika oraz ilość zarejestrowanych przekroczeń.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: ciśnienie i temperaturę powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, prędkość obrotową rotora, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Złącza

Do każdego zestawu dostarczamy komplet złącz niezbędnych do podłączenia monitorów do modułów pomiarowych.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.01

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, czas pracy silnika oraz łączny czas pracy silnika.

Read more

Potencjometr regulacji jasności

Potencjometr montowany na tablicy przyrządów pozwalający na jednoczesną regulację jasności podświetlenia wszystkich monitorów systemu.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.01

Instrument ten prezentuje rozszerzone informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową rotora, napięcie ładowania, temperaturę powietrza w dolocie, temperatury dwóch głowic oraz dwie temperatury spalin.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FL02.01

Instrument ten prezentuje wysokość, prędkość zmiany wysokości oraz wartość ciśnienia odniesienia.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.01

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, ciśnienie powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FL01.01

Instrument ten prezentuje prędkość powietrzną.

Read more

Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Read more

Moduł pomiarowy AUX AVS 2

Moduł pomiaru parametrów lotu mierzący: prędkość powietrzną, wysokość oraz szybkość zmiany wysokości.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.03

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Monitor EEM AM4 01 AR02

Instrument ten prezentuje zebrane informacje o pracy silnika oraz parametrach lotu.

Read more