Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Moduł mierzy następujące parametry:

Lp. Parametr Zakres pomiarowy Dokładność
1 Prędkość obrotowa silnika 0 ÷ 6500 obr/min ± 10 obr/min
2 Prędkość obrotowa rotora 0 ÷ 500 obr/min ± 1 obr/min
3 Ciśnienie powietrza ładowania 0 ÷ 4 bar

± 0.1 bar

4 Temperatura powietrza -20 ÷ 200ºC ± 2ºC
5 Ciśnienie oleju 0 ÷ 10 bar ± 0.1 bar
6 Temperatura oleju -20 ÷ 200ºC ± 2ºC
7 Temperatura głowic -20 ÷ 200ºC ± 2ºC
8 Temperatura spalin -50 ÷ 950ºC ± 5ºC
9 Poziom paliwa1 8 ÷ 120 l ± 1 l
10 Trymer (sygnał napięciowy) 0 ÷ 10 V ± 0.1 V
11 Czas pracy silnika   ± 1 s
12 Łączny czas pracy silnika   ± 1 min

1Zależne od zastosowanego czujnika poziomu paliwa

Moduł przeznaczony jest do zabudowy w przedziale silnika. W jego obudowie znajdują się złącza do których podłączane są standardowe czujniki stanowiące wyposażenie silników ROTAX 912 UL, ULS i 914 oraz czujniki dodatkowe takie jak: czujnik poziomu paliwa, czujnik ciśnienia powietrza ładowania. Moduł mierzy poszczególne sygnały a następnie wysyła je za pomocą transmisji cyfrowej do monitorów. Sygnały są także analizowane pod kątem przekroczenia dopuszczalnych zakresów (określonych np. przez producenta silnika) oraz gromadzi informacje statystyczne dotyczące pracy w zakresach bliskich przekroczeniom. Przetwarzane są także informacje od modułu pomiarowego AUX AVS 2.

Dodatkowo moduł przechowuje w swojej pamięci:

  • czas pracy silnika od ostatniego uruchomienia;
  • łączny czas pracy silnika (HOBBS);
  • informacje o wystąpieniu przekroczenia: jaki parametr przekroczono, kiedy (czas pracy silnika), jak długo trwało przekroczenie, jaki był maksymalny poziom przekroczenia;
  • informacje statystyczne dotyczące pracy silnika w zakresach bliskich przekroczeniom.

Czas pracy silnika oraz łączny czas pracy wyświetlane są na jednym z monitorów systemu. Pozostałe zapisane parametry są dostępne do odczytu po podłączenia modułu do komputera za pomocą dedykowanego interfejsu komunikacyjnego.

Moduł wykonany jest z tworzywa ABS. Otwory pod podłączenia przewodów uszczelniane są specjalną uszczelką gąbkową. Zapewnia to wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz niską masę.

Parametr Wartość
Wymiary  80 x 120 x 28 mm
Masa 160 g
Zasilanie 12 V  (< 80mA)

 

Dokładne informację o module znajdują się w instrukcji.

Monitor EEM MOT 01 FE03.02

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, napięcie ładowania, czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika oraz ilość zarejestrowanych przekroczeń.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: ciśnienie i temperaturę powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, prędkość obrotową rotora, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Złącza

Do każdego zestawu dostarczamy komplet złącz niezbędnych do podłączenia monitorów do modułów pomiarowych.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.01

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, czas pracy silnika oraz łączny czas pracy silnika.

Read more

Potencjometr regulacji jasności

Potencjometr montowany na tablicy przyrządów pozwalający na jednoczesną regulację jasności podświetlenia wszystkich monitorów systemu.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.01

Instrument ten prezentuje rozszerzone informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową rotora, napięcie ładowania, temperaturę powietrza w dolocie, temperatury dwóch głowic oraz dwie temperatury spalin.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FL02.01

Instrument ten prezentuje wysokość, prędkość zmiany wysokości oraz wartość ciśnienia odniesienia.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.01

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, ciśnienie powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FL01.01

Instrument ten prezentuje prędkość powietrzną.

Read more

Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Read more

Moduł pomiarowy AUX AVS 2

Moduł pomiaru parametrów lotu mierzący: prędkość powietrzną, wysokość oraz szybkość zmiany wysokości.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.03

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Monitor EEM AM4 01 AR02

Instrument ten prezentuje zebrane informacje o pracy silnika oraz parametrach lotu.

Read more