Monitor EEM MOT 01 FE02.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: ciśnienie i temperaturę powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Wykonany jest z anodowanego aluminium z szybką ze wzmacnianego akrylu z powłoką antyodblaskową. Zapewnia to wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz łatwość użytkowania.

Wartości prezentowane są w postaci cyfrowej i analogowej. W instrumencie zastosowano zasadę zmiany koloru wyświetlania w zależności od wartości parametru. Jeżeli wartość parametru mieści się w poprawnych granicach to wartość wyświetlana jest na zielono, jeżeli wartość przekracza wartości ostrzeżenia kolor zmienia się na pomarańczowy, gdy przekracza progi alarmowe zmienia się na czerwony. Wartości zakresu wyświetlania oraz progów (zarówno dolnych jak i górnych) są ustalanie przy składaniu zamówienia (przykładowe wartości przedstawiono w tabeli poniżej).

Parametr Wartość
Wymiary  85 x 85 x 67 mm
Wymiary zabudowy ∅ 80 mm
Masa 175 g
Zasilanie 12 V (< 85mA)
Parametry wyświetlanie1

Temperatura powietrza

(°C, F)

Ciśnienie powietrza ładowania

(kPa, bar, inHg)

Zakres 1 -5 ÷ 70°C 28 ÷ 50 inHg
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 0 ÷ 5°C
 • w zakresie 50 ÷ 60°C

alarm (czerwony):

 • poniżej 0°C
 • powyżej 60°C

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 43 ÷ 46 inHg

alarm (czerwony):

 • powyżej 46 inHg
 Parametry wyświetlanie1

 Ciśnienie oleju

(bar, inHg, mmHg)

 Temperatura oleju

(°C, F)

Zakres 1 0 ÷ 7,5 bar 0 ÷ 140 °C
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 1,0 ÷ 2,5 bar2
 • w zakresie 5,0 ÷ 7,0 bar

alarm (czerwony):

 • poniżej 1,0 bar2
 • powyżej 7,0 bar

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

 • w zakresie 50 ÷ 60°C
 • w zakresie 110 ÷ 130°C

alarm (czerwony):

 • poniżej 50°C
 • powyżej 130°C

1 Wartości ustalanie przy zamówieniu instrumentu

2 Aktywny jeżeli prędkość obrotowa silnika wynosi więcej niż 800 obr/min

Dokładne informację o monitorze znajdują się w instrukcji.

Monitor EEM MOT 01 FE01.03

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.01

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, ciśnienie powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.01

Instrument ten prezentuje rozszerzone informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową rotora, napięcie ładowania, temperaturę powietrza w dolocie, temperatury dwóch głowic oraz dwie temperatury spalin.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.01

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, czas pracy silnika oraz łączny czas pracy silnika.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, prędkość obrotową rotora, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: ciśnienie i temperaturę powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.02

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, napięcie ładowania, czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika oraz ilość zarejestrowanych przekroczeń.

Read more