Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Moduł mierzy następujące parametry:

Lp. Parametr Zakres pomiarowy Dokładność
1 Prędkość obrotowa silnika 0 ÷ 6500 obr/min ± 10 obr/min
2 Prędkość obrotowa rotora 0 ÷ 500 obr/min ± 1 obr/min
3 Ciśnienie powietrza ładowania 0 ÷ 4 bar

± 0.1 bar

4 Temperatura powietrza -20 ÷ 200ºC ± 2ºC
5 Ciśnienie oleju 0 ÷ 10 bar ± 0.1 bar
6 Temperatura oleju -20 ÷ 200ºC ± 2ºC
7 Temperatura głowic -20 ÷ 200ºC ± 2ºC
8 Temperatura spalin -50 ÷ 950ºC ± 5ºC
9 Poziom paliwa1 8 ÷ 120 l ± 1 l
10 Trymer (sygnał napięciowy) 0 ÷ 10 V ± 0.1 V
11 Czas pracy silnika   ± 1 s
12 Łączny czas pracy silnika   ± 1 min

1Zależne od zastosowanego czujnika poziomu paliwa

Moduł przeznaczony jest do zabudowy w przedziale silnika. W jego obudowie znajdują się złącza do których podłączane są standardowe czujniki stanowiące wyposażenie silników ROTAX 912 UL, ULS i 914 oraz czujniki dodatkowe takie jak: czujnik poziomu paliwa, czujnik ciśnienia powietrza ładowania. Moduł mierzy poszczególne sygnały a następnie wysyła je za pomocą transmisji cyfrowej do monitorów. Sygnały są także analizowane pod kątem przekroczenia dopuszczalnych zakresów (określonych np. przez producenta silnika) oraz gromadzi informacje statystyczne dotyczące pracy w zakresach bliskich przekroczeniom. Przetwarzane są także informacje od modułu pomiarowego AUX AVS 2.

Dodatkowo moduł przechowuje w swojej pamięci:

  • czas pracy silnika od ostatniego uruchomienia;
  • łączny czas pracy silnika (HOBBS);
  • informacje o wystąpieniu przekroczenia: jaki parametr przekroczono, kiedy (czas pracy silnika), jak długo trwało przekroczenie, jaki był maksymalny poziom przekroczenia;
  • informacje statystyczne dotyczące pracy silnika w zakresach bliskich przekroczeniom.

Czas pracy silnika oraz łączny czas pracy wyświetlane są na jednym z monitorów systemu. Pozostałe zapisane parametry są dostępne do odczytu po podłączenia modułu do komputera za pomocą dedykowanego interfejsu komunikacyjnego.

Moduł wykonany jest z tworzywa ABS. Otwory pod podłączenia przewodów uszczelniane są specjalną uszczelką gąbkową. Zapewnia to wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz niską masę.

Parametr Wartość
Wymiary  80 x 120 x 28 mm
Masa 160 g
Zasilanie 12 V  (< 80mA)

 

Dokładne informację o module znajdują się w instrukcji.

Monitor EEM MOT 01 FE01.03

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.01

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, ciśnienie powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.01

Instrument ten prezentuje rozszerzone informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową rotora, napięcie ładowania, temperaturę powietrza w dolocie, temperatury dwóch głowic oraz dwie temperatury spalin.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.01

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, czas pracy silnika oraz łączny czas pracy silnika.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, prędkość obrotową rotora, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: ciśnienie i temperaturę powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.02

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, napięcie ładowania, czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika oraz ilość zarejestrowanych przekroczeń.

Read more