Monitor EEM MOT 01 FE03.02

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, napięcie ładowania, czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika oraz ilość zarejestrowanych przekroczeń.

Wykonany jest z anodowanego aluminium z szybką ze wzmacnianego akrylu z powłoką antyodblaskową. Zapewnia to wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz łatwość użytkowania.

Wartości prezentowane są w postaci cyfrowej i analogowej. W instrumencie zastosowano zasadę zmiany koloru wyświetlania w zależności od wartości parametru. Jeżeli wartość parametru mieści się w poprawnych granicach to wartość wyświetlana jest na zielono, jeżeli wartość przekracza wartości ostrzeżenia kolor zmienia się na pomarańczowy, gdy przekracza progi alarmowe zmienia się na czerwony. Wartości zakresu wyświetlania oraz progów (zarówno dolnych jak i górnych) są ustalanie na poziomie zamówienia (przykładowe wartości przedstawiono w tabeli poniżej).

Parametr Wartość
Wymiary  85 x 85 x 67 mm
Wymiary zabudowy ∅ 80 mm
Masa 175 g
Zasilanie 12 V (< 85mA)
Parametry wyświetlanie1

Poziom paliwa

(l)

Trymer

(-)

Zakres 1 0 ÷ 120 l 0 ÷ 10
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

  • poniżej 20 l

alarm (czerwony):

  • poniżej 12 l
----
 Parametry wyświetlanie1

 Czas pracy silnika

(H:min)

Łączny czas pracy silnika

(H:min)

Zakres 1 0:00 ÷ 99:59 0:00 ÷ 999:59
Wartości progów alarmowych1 ---- ------
 Parametry wyświetlanie1

Napięcie ładowania

(V)

Ilość zarejestrowanych przekroczeń
Zakres 1 10 ÷ 15 V --
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

  • w zakresie 11 ÷ 12V
  • w zakresie 14 ÷ 15V

alarm (czerwony):

  • poniżej 11V
  • powyżej 15V
--------

1 Wartości ustalanie przy zamówieniu instrumentu

Dokładne informację o monitorze znajdują się w instrukcji.

Monitor EEM MOT 01 FE01.03

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Moduł pomiarowy EMS DAQ R2

Moduł ten mierzy parametry pracy silnika oraz gromadzi i zapisuje dane o historii pracy silnika i płatowca.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.01

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, ciśnienie powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.01

Instrument ten prezentuje rozszerzone informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową rotora, napięcie ładowania, temperaturę powietrza w dolocie, temperatury dwóch głowic oraz dwie temperatury spalin.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.01

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, czas pracy silnika oraz łączny czas pracy silnika.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE01.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: prędkość obrotową silnika, prędkość obrotową rotora, temperaturę głowic i temperaturę gazów spalinowych.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE02.02

Instrument ten prezentuje podstawowe informacje o pracy silnika obejmujące: ciśnienie i temperaturę powietrza ładowania, ciśnienie i temperaturę oleju.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FE03.02

Instrument ten prezentuje dodatkowe informacje o płatowcu obejmujące: poziom paliwa, pozycje dwóch trymerów, napięcie ładowania, czas pracy silnika, łączny czas pracy silnika oraz ilość zarejestrowanych przekroczeń.

Read more