Monitor EEM MOT 01 FL01.01

Instrument ten prezentuje prędkość powietrzną.

Wykonany jest z anodowanego aluminium z szybką ze wzmacnianego akrylu z powłoką antyodblaskową. Zapewnia to wysoką wytrzymałość konstrukcji oraz łatwość użytkowania.

Wartości prezentowane są w postaci cyfrowej i analogowej. W instrumencie zastosowano zasadę zmiany koloru wyświetlania w zależności od wartości parametru. Jeżeli prędkość mieści się w poprawnych granicach to wartość wyświetlana jest na zielono, jeżeli wartość przekracza wartości ostrzeżenia kolor zmienia się na pomarańczowy, gdy przekracza progi alarmowe zmienia się na czerwony. Wartości zakresu wyświetlania oraz progów (zarówno dolnych jak i górnych) są ustalanie przy składaniu zamówienia.

Parametr Wartość
Wymiary  85 x 85 x 67 mm
Wymiary zabudowy ∅ 80 mm
Masa 175 g
Zasilanie 12 V (< 85mA)
Parametry wyświetlanie1 Prędkość powietrzna (km/h, kn)
Zakres 1 0 - 200 km/h
Wartości progów alarmowych1

niebezpieczeństwo (pomarańczowy):

  • poniżej 60 km/h
  • w zakresie 160 - 180 km/h

alarm (czerwony):

  • powyżej 180 km/h

1 Wartości ustalanie przy zamówieniu instrumentu

Dodatkowe informacje zawarto w instrukcji.

Moduł pomiarowy AUX AVS 2

Moduł pomiaru parametrów lotu mierzący: prędkość powietrzną, wysokość oraz szybkość zmiany wysokości.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FL01.01

Instrument ten prezentuje prędkość powietrzną.

Read more

Monitor EEM MOT 01 FL02.01

Instrument ten prezentuje wysokość, prędkość zmiany wysokości oraz wartość ciśnienia odniesienia.

Read more

Potencjometr regulacji jasności

Potencjometr montowany na tablicy przyrządów pozwalający na jednoczesną regulację jasności podświetlenia wszystkich monitorów systemu.

Read more

Złącza

Do każdego zestawu dostarczamy komplet złącz niezbędnych do podłączenia monitorów do modułów pomiarowych.

Read more