Oferowany system opracowaliśmy jako rozwiązanie modułowe. Pozwala to na swobodną konfigurację i łatwą adaptację do konkretnego statku powietrznego oraz do wymagań właściciela/pilota. Obecnie system składa się z dwóch podsystemów:

Układy te mogą pracować jako systemy niezależne lecz w połączeniu zwiększa się ich funkcjonalność. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisach systemów.

 

W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć system o nowe elementy. Prowadzimy prace nad takimi urządzeniami jak:

  • sztuczny horyzont,
  • elektroniczny kompas,
  • układ awaryjnego podtrzymania zasilania,
  • układ gromadzenia danych (Flight Data Recorder),
  • system sterowania układem wtrysku paliwa do silnika Rotax 912.

Nowe elementy będą współdziałać z już istniejącymi, znacząco zwiększając funkcjonalność systemu.