Aby korzystanie z naszych przyrządów było dla pilota przyjemnością wprowadziliśmy intuicyjny kod kolorystyczny. Jeżeli wszystko jest poprawne i parametry są w dopuszczalnych zakresach wskaźniki monitorów wyświetlają je na zielono. Jeżeli parametry przekraczają granice dopuszczalne (zarówno w dół jak i w górę) to wskaźnik najpierw zmienia kolor na pomarańczowy,  sygnalizując stan ostrzegawczy, a później na czerwony, sygnalizując stan alarmowy. Kolor ten pojawia się również na dwóch diodach statusu umieszczonych w każdym monitorze. W przypadku stanu alarmowego aby dodatkowo przyciągnięć uwagę pilota zastosowaliśmy błyskanie diod statusu. Wystarczy zatem jeden „rzut oka”, by poznać stan statku powietrznego.

 

Zaprojektowany przez naszą firmę Zintegrowany System Awioniki wspomaga pracę nie tylko pilota ale i mechanika. System nieprzerwanie analizuje parametry lotu oraz pracę silnika i automatycznie wykrywa przekroczenia limitów operacyjnych. Wszystkie takie zdarzenia zapisywane są wraz z informacją o momencie wystąpienia, wartości i czasie trwania przekroczenia, nie angażując przy tym uwagi pilota. Dzięki temu system staje się osobistym asystentem pilota i znacznie ułatwia prowadzenie Książki Statku Powietrznego. Ułatwia to także pracę mechanikom, którzy otrzymują dzięki temu dokładne informację o zaistniałym przekroczeniu i na tej podstawie mogą podjąć właściwe działania obsługowe i serwisowe.

 

Ponieważ lepiej, taniej i bezpieczniej jest zapobiegać niż naprawiać, system cały czas monitoruje parametry pracy silnika i statku powietrznego i automatycznie zapisuje informacje o tym jak często i jak długo wartości parametrów zbliżały się do wartości granicznych. Analiza tych informacji umożliwia mechanikom wczesne wykrycie niekorzystnych tendencji i może zapobiec potencjalnym awariom.