Modułowość

System opracowano w sposób umożliwiający jego rozbudowę. Obecnie Zintegrowany System Awioniki składa się z Systemu Analizy Parametrów Lotu oraz Systemu Analizy Parametrów Silnika. W przyszłości pojawią się między innymi:

  • sztuczny horyzont;
  • elektroniczny kompas;
  • system bateryjnego podtrzymania zasilania;
  • system zapisu parametrów lotu (Flight Data Recorder);
  • układ sterowania silnikiem.