Alarmy

System analizuje mierzone parametry i w przypadku przekroczenia wartości progowych informuje pilota poprzez zmianę koloru. Jeżeli parametr jest w zakresie dopuszczalnym kolor wyświetlania jest zielony, jeżeli przekracza progi ostrzegawcze jest pomarańczowy a jeżeli przekracza progi alarmowe to jest czerwony z dodatkowym miganiem diod statusu.